Köksää

Blogi, femakot2 Comments

Olet täällä:, femakotKöksää

Peruskoulun uudessa tuntijakoesityksessä kotitalousopetus ei ole saamassa lisätunteja ja valinnaisuuden määrä tulee vähenemään. Pahimmillaan uudistuksen jälkeen joissakin kouluissa kotitaloutta ei enää opetettaisi valinnaisaineena. Ihan ns. älykköpiirejä myöten kotitaloutta ja muita akkain töitä halveksitaan ja kädettömyyttä pidetään emansipaation merkkinä, vaikka todellisuudessa kotitalouden perustaitojen opetus on yhteiskunnallisesti merkittävä aine. Kotitalous ei ole pelkkää ruuanlaittoa, ja jo ruuanlaitto kriittisen kuluttajuuden näkökulmasta tarkasteltuna on mitä poliittisin oppiaine. Kuluttajuuden tutkimuksesta nyt puhumattakaan.

Keskustelun ruoanlaiton opetuksesta kansakoulussa aloitti Suomessa maan ensimmäinen naisasiaa ajanut järjestö Suomen naisyhdistys vuonna 1889. Myös kansakoululaitoksen isä Uno Cygnaeus alkuperäisessä ehdotuksessaan oli esittänyt kansakoulun ohjelmaan ”kodin taloustoimia”. Lopullisessa kansakoulun opetusohjelmassa taloustoimista jäljelle jäivät käsityö, puutarhanhoito ja lastenhoito.

Kansakoulussa opetettavalta aineelta edellytettiin opettajapätevyyttä, ja Naisyhdistyksen tavoitteena oli lähettää opiskelija kotitalousoppiin Englantiin ja Skotlantiin. Matkaa varten tarvittiin matkastipendi. Anomus osoitettiin keisarille, jota Suomessa edusti Senaatti. Senaatti ei myöntänyt rahaa, ja naisille ilmeisesti myötäsyntyisten kotitaloustaitojen opettamista pidettiin yleisesti turhana: Pitääkö kodinpitoakin varten valmistaa opettajia? Ajatusta vastusti Suomessa voimakkaasti myös Helsingin kansakoulujen tarkastaja, joka totesi, ettei kansakoulun ohjelmassa riitä aikaa ruoan valmistuksen opetukselle sekä Tuskimpa se [ruokaopetus] on koteja hyödyttänyt, tytöt ovat menneet palvelijattariksi.

Tässä välissä haluan kertoa pienen anekdootin siitä kuinka kotitalouden taitoja edelleenkin pidetään myötäsyntyisinä: olimme korkeakoulun kurssilla rakentamassa saviolkitaloja, ja kurssia vetänyt assistentti oli varannut mahdollisuuden leiripaikan emännän järjestämään muonitukseen hintaan 60 mummoa/opiskelija/päivä. Koska siihen maailman aikaan opiskelijataloudessa viikon ruokabudjetti oli vain satasen, olimme aluksi pienellä, jatkossa suuremmalla joukolla irtisanoutuneet muonituksesta ja laittaneet itse ruokamme noin kympillä päivässä. Assistentti selitti järjestelyä sillä ettei ollut ajatellut kurssille osallistuvan niin montaa tyttöä, ja ilmaisi näin 1) pitävänsä ruuanvalmistusta naisten työnä, 2) uskovansa taitavan taloudenpidon olevan myötäsyntyinen lahja, josta ketään ei tarvitse erikseen arvostaa, sekä 3) olevansa pihalla kuin lumiukko, mitä opiskelijoiden budjetin tuntemiseen tulee. En tietääkseni ole syntynyt soppakauha kädessä, ja jos organisaatiokykyni on myötäsyntyistä eikä jotain, mitä koulussa voi opettaa myös heikommista lähtökohdista ponnistaville, voin samalla logiikalla väittää ettei lukemista ja kirjoittamistakaan tarvitsisi opettaa: monet terävämmät lapset oppivat nekin taidot ihan itsestään. Aih, olen vieläkin vihainen!

Palataksemme 1800-luvulle, rahat ensimmäisen kotitalousopettajanopettajan opintomatkaan takasi lopulta Aurora Karamzin. Matkaan valittiin ja lähti 25-vuotias Kurkijoen rovastinpappilan tytär Anna Olsoni.

Kotitalousopettajakoulutus alkoi Helsingissä 1891. Kansakoulussa kotitaloutta opetettiin ainoastaan tytöille, ja oppikouluissa pääsääntöisesti tyttökouluissa. Joissakin yksityisissä kouluissa kotitaloutta oli myös pojille jo 1950-luvulla. (Kallion yhteiskoulu.) Peruskoulu-uudistuksen myötä kotitalousopetuksen tuntimäärä vähennettiin käytännössä alle puoleen, mutta opetus ulotettiin koskemaan koko ikäluokkaa – siis myös poikia. Oli vähällä, etteikö koko aine olisi jäänyt pelkästään valinnaiseksi. Tänä päivänä kotitalous on tuntimäärältään peruskoulun pienin oppiaine, jota opiskellaan pakollisena 7. luokalla 3 vuosiviikkotunnin ajan, ja sen jälkeen valinnaisena aineena, joista kotitalous toki on eniten valittu.

Jos olet sitä mieltä, että suomalaisten lasten ja nuorten, uusavuttomien, kädettömien ja viljamien on tarpeellista oppia arkitaitoja elämän eri osa-alueilta, niin klikkaa http://www.adressit.com/kotitalousopetusta_lisaa_perusopetukseen ja käy allekirjoittamassa adressi kotitalousopetuksen puolesta.

2 thoughts to “Köksää”

  1. Ja juuri tänään keskustelin vielä ala-astelaisen kanssa ylä-asteen valinnaisainemahdollisuuksista ja erityisesti kehuin köksästä saatavia oppeja. Toivottavasti se ei kokonaan katoa opetusohjelmasta. Seuraukset olisivat varmasti tuhoisat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Top