Posts tagged with: kotitalous

Köksää

Peruskoulun uudessa tuntijakoesityksessä kotitalousopetus ei ole saamassa lisätunteja ja valinnaisuuden määrä tulee vähenemään. Pahimmillaan uudistuksen jälkeen joissakin kouluissa kotitaloutta ei enää opetettaisi valinnaisaineena. Ihan ns. älykköpiirejä myöten kotitaloutta ja muita akkain töitä halveksitaan ja kädettömyyttä pidetään emansipaation merkkinä, vaikka todellisuudessa kotitalouden perustaitojen opetus on yhteiskunnallisesti merkittävä aine. Kotitalous ei ole pelkkää ruuanlaittoa, ja jo ruuanlaitto kriittisen kuluttajuuden näkökulmasta tarkasteltuna on mitä poliittisin oppiaine. Kuluttajuuden tutkimuksesta nyt puhumattakaan. Keskustelun ruoanlaiton opetuksesta kansakoulussa aloitti Suomessa maan ensimmäinen naisasiaa ajanut järjestö Suomen naisyhdistys vuonna 1889.

Top